artificial.se


http://artificial.se/wiki/ - En wiki vars mål är att rekonstruera kyrkoböckerna för Tånnö, Voxtorp och Värnamo
http://artificial.se/wt/ - Komplement till ovan wiki

http://artificial.se/Furutrad/index.html - Furuträd DNA tools

http://artificial.se/DNA/I-Z382.html - My Y-DNA: Z382+

http://artificial.se/DNA/Factoids.html - Factoids tests

http://artificial.se/DNA/mtDNAfull.html - Complete mtDNA tree - top aligned

http://artificial.se/DNA/mtDNAfull_norm.html - Complete mtDNA tree - vertically normalized

http://artificial.se/DNA/mtree04b.html - Mutation tree maker v0.4b

http://flickr.com/PLarsen - Neural Network generated images

http://artificial.se/Guitarwar/index.html - My music for Guitarwar

http://artificial.se/ExcelFormulaChessEngine/index.html - MS Excel Formula Chess Engine